Ogmina Verta žinoti Pasiūlymai
Bosch 100 dienų pinigų grąžinimo akcijos virtuvės technikai taisyklės

Pasiūlymai

2023-11-15

Bosch 100 dienų pinigų grąžinimo akcijos virtuvės technikai taisyklės

Bosch pardavimų skatinimo akcijos virtuvinei technikai „Išbandykite. Per 100 dienų viskas tampa aišku! 100 dienų pinigų grąžinimo garantija“ taisyklės

 

1. SĄVOKOS

1.1. Akcijos organizatorius (Organizatorius) – UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIALAS VILNIUS, kurį atstovauja UAB SPARK LT, juridinio asmens kodas 304139541, buveinės adresas – Gerosios Vilties g. 22A-2, 03145 Vilnius, el. paštas - promo@sparkagency.lt, tel. nr. +370 644 49431 (darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.), ir kuri organizuoja akciją „Išbandykite. Per 100 dienų viskas tampa aišku! 100 dienų pinigų grąžinimo garantija“ (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal žemiau pateiktas taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Akcijos dalyvis (Pirkėjas) – fizinis asmuo, įsigijęs bet kurį iš šių Taisyklių 2.2 punkte nurodytą Bosch smulkiosios technikos kategorijos prietaiso modelį akcijos laikotarpiu bet kurioje partnerio parduotuvėje.

2. AKCIJA

2.1. Akcijos laikotarpis: akcija vyksta 2023 m. lapkričio 15 d. - 2024 m. sausio 15 d.

2.2 Akcijoje dalyvaujantys Bosch smulkiosios virtuvės technikos prietaisų modeliai (Prekė):

 

Virtuviniai kombainai:

MUM9A66R00; MUM5XW20; MUM58020; MUM58720; MUM58920; MUM58K20; MUM58L20; MUMS2EW40; MUMS2VM00; MUMS2EW00; MUMS2AW00; MUMS2TW00; MUM5XW40; MUM58A20; MUM58NP60; MUMS2VM40; MUMS2VS30; MUMS2EW30; MUMS2ER01; MUM59M55; MUM58243; MUM5XW10; MUM5XC4E; MUM5XW13; MUM59N26CB; MUMS2EW11; MUMS2EW20; MC812M865; MC812M844; MC812S814; MC812S820; MC812W620; MC812W501; MCM3501M; MCM3401M; MCM3201B; MCM3110W; MCM3PM386; MCM3421M; MCM3101B; MCM4000; MCM3200W.

 

Rankiniai maišytuvai:

MS6CM6120; MS8CM61X1; MS8CM61V1; MS6CM61V2; MS6CB61V1; MSM67170;MS6CA4120; MSM66150; MSM66050; MSM66020; MSM64010; MSM2650B; MSM14500; MSM14100; MSM6B100; MS8CM6190; MS8CM6160; MS8CM6110; MS6CM6166; MS8CM61V5; MS6CB61V5; MS62B6190; MS64M6170; MS61B6150; MSM66155; MS6CA41H50; MS62M6110;MS6CA4150; MS61A4110; MSM66120; MSM2620B; MSM26130; MSM16500; MSM24500; MSM2610B; MSM2410DW; MSM2410PW; MSM14200; MSMP1000; MFQ4025NE; MFQ4015NE; MFQ3425NE; MFQ25200.

 

Trintuvai:

MMB6382M; MMB6172S; MMB2111M; MMB2111S; MMB2111T; MMBV625M; MMBH6P6B; MMBH4P3B; MMB6384M; MMB6174S; MMB6141B; MMB6141S; MMB6172B; MMB6386M; MMB6176B; MMBV620M; MMB6177S.

 

Rankiniai trintuvai:

MFQ4980B; MFQ49700; MFQ49300; MFQ4080; MFQ4070; MFQ4030L; MFQ4030K; MFQ40301; MFQ40302; MFQ40303; MFQ4030; MFQ4020; MFQ36480; MFQ3650X; MFQ36440; MFQ36400; MFQ2420B; MFQ3030; MFQ3010; MFQ4990B; MFQ4930B; MFQ4840; MFQ4730; MFQ2520B; MFQ2600X; MFQ2600G; MFQ2210D; MFQ2210P; MFQ22100; MFQ24200; MFQP1000; MS6CB6157; MS8CM6120; MS84CB6110; MSM6M8X1; MSM6M623; MSM6M871; MSM4B670; MSM6M821; MSM4B624; MSM6M620; MSM4W422; MSM4B620; MSM4B621; MSM4W421; MSM4W220; MSM4W410; MSM4W210; MSM6M610; MSM4W420; MSM4W221; MSM6M820; MSM6M810; MSM6M622.

 

Mėsmalės:

MFW68660; MFW66020; MFW45020; MFW3X15W; MFW3X10B; MFW3850B; MFW3612A; MFW3520W; MFW2515W; MFW2510W; MFW68640.

 

2.3 Akcijos dalyviai: visi Pirkėjai, Akcijos laikotarpiu įsigiję bet kurią Akcijos prekę iš UAB Ogmina arba UAB Ogmina.lt prekybos vietų ir sumokėję visą Akcijos prekės kainą. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.

2.4. Akcijos prekė: Taisyklėse nurodytu Akcijos laikotarpiu pirktas bet kuris 2.2 punkte nurodyto modelio Bosch smulkiosios technikos prietaisas, kurį Pirkėjas naudojo asmeniniais, buitiniais, nekomerciniais tikslais (pvz., jis nebuvo pirktas ir/ar naudotas juridinio asmens, jis nebuvo naudotas bet kokioje komercinėje veikloje, jis nebuvo perleistas trečiosioms šalims ir pan.).

2.5. Akcijos eiga: Pirkėjas, nepatenkintas Akcijos preke, gali Akcijos prekę grąžinti Taisyklėse nurodyta tvarka ir atgauti faktiškai už Akcijos prekę sumokėtą pinigų sumą. Akcijos prekė turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 100 dienų nuo Akcijos prekės įsigijimo dienos, t.y. nuo kasos čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos įsigijimo datos, jokiu būdu ne vėliau nei 2024 m. balandžio 25 d. Grąžinimo data yra patvirtinama Organizatoriui išdavus/išsiuntus siuntos priėmimo patvirtinimą Anketoje nurodytu el. paštu ar telefono numeriu (išsiunčiant trumpąją žinutę), dokumentais (jei Akcijos prekė grąžinama siunčiant paštu ar naudojantis kurjerių paslaugomis) ar prekių priėmimo aktu (jei Akcijos prekė grąžinama tiesiogiai pristatant Organizatoriui).

2.6. Akcijos prekės grąžinimo sąlygos:

2.6.1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti Akcijos prekę, turi pristatyti ją be išorinių ir vidinių mechaninių bei elektroninių defektų ir pakitimų, pilnos komplektacijos (įskaitant originalią pakuotę), švarią ir tvarkingą, be pašalinių kvapų, be kitų pašalinių daiktų. Akcijos prekė taip pat turi būti be paslėptų defektų, ji turi veikti, atitikti pradinius techninius prietaiso reikalavimus. Apie grąžinamos Akcijos prekės būklės tinkamumą sprendžia Organizatorius;

2.6.2. Pirkėjas turi turėti Akcijos prekės pirkimo čekio originalą, kuriame nurodytas prekės modelis bei kaina, ir jį pateikti grąžindamas Akcijos prekę;

2.6.3. Grąžindamas Akcijos prekę Akcijos dalyvis Organizatoriui privalo pateikti pilnai, aiškiai ir suprantamai užpildytą Anketą, kurioje turi būti pilnai užpildyti šie pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris.

2.6.4. Pirkėjas nustatytus reikalavimus atitinkančią Akcijos prekę turi grąžinti Organizatoriui.

3. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

3.1. Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka grąžinus Akcijos prekę, pinigų grąžinimas atliekamas bankiniu pavedimu. Atsiskaitymas įvykdomas per 10 darbo dienų nuo tinkamo Akcijos prekės grąžinimo ir Organizatoriaus patvirtinimo, kad grąžinama Akcijos prekė yra tinkama, kaip tai numatyta šių Taisyklių 2.6.1 punkte.

3.2. Organizatorius per 5 darbo dienas nuo Prekės gavimo informuos Pirkėją, jeigu pinigų grąžinimui iškilo kliūčių, ir nurodys priežastį. Tokiu atveju, Pirkėjas per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo Prekės grąžinimo dienos, turės atsiimti Prekę savo sąskaita. Šiam laikotarpiui pasibaigus, Organizatorius turi teisę disponuoti Preke savo nuožiūra, o Pirkėjas atsisako bet kokių pretenzijų Organizatoriui.

3.3. Jeigu Anketoje pateiktas adresas arba kontaktinė informacija yra neaiški ir su Pirkėju neįmanoma susisiekti, Organizatorius saugos Pirkėjo Prekę 30 kalendorinių dienų nuo gavimo datos, laukdamas Pirkėjo užklausos. Šiam laikotarpiui pasibaigus, Organizatorius turi teisę disponuoti Preke savo nuožiūra, o Pirkėjas atsisako bet kokių pretenzijų Organizatoriui.

3.4. Kiekvienas Pirkėjas, prašantis (-i) grąžinti pinigus, yra pats (-i) atsakingas (-a) už siuntinio pristatymą nevėluojant, taip pat už pasekmes pateikus ne visą ar neaiškią informaciją. Pašto kvitas, patvirtinantis, kad siuntinys buvo priimtas išsiuntimui, nėra dokumentas, patvirtinantis, kad Organizatorius jį gavo.

4. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

4.1. Visas pretenzijas, susijusias su Akcija, nagrinėja Organizatorius.

4.2. Pretenzijos, susijusios su pinigų sumos, atitinkančios gaminio kainą, grąžinimu, turi būti pateiktos raštiškai ir siunčiamos Organizatoriui registruotu paštu adresu: UAB SPARK LT, Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145 Vilnius, vėliausiai iki 2024 m. balandžio 25 d.

4.3. Organizatorius pretenziją privalo išnagrinėti ir į ją atsakyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, nebent, Organizatoriaus nuomone, pretenzijos išnagrinėjimui reikia ilgesnio termino. Pastaruoju atveju Organizatorius apie tai informuoja Pirkėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Organizatorius užtikrina, kad Pirkėjų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų grąžinimo procedūra susijusiais tikslais, t.y. siekiant atlikti pinigų pervedimą Pirkėjui, kreiptis į Pirkėją kilus klausimams ar pan. (teisinis pagrindas – teisėtas Organizatoriaus interesas organizuoti ir vykdyti Akciją).

5.2. Duomenų valdymo rekvizitai: UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIALAS VILNIUS; juridinio asmens kodas: 301500883; registruotos buveinės adresas: J. Balčikonio g.9, Vilnius; Tel. nr. +370 5 2639115; el. paštas: promo@sparkagency.lt. Pirkėjas, dalyvaujantis Akcijoje ir pateikiantis savo asmens duomenis, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.

5.3. Duomenų tvarkytojo rekvizitai: UAB SPARK LT, juridinio asmens kodas 304139541, buveinės adresas – Gerosios Vilties g. 22A-2, 03145 Vilnius, el. paštas: promo@sparkagency.lt, tel. nr. +370 644 49431 (darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.).

5.4. Pirkėjas turi taikytinuose teisės aktuose nustatytas su jo asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

- Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);

- Susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);

- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);

- Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);

- Reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);

- Reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);

- Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);

- Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens dokumentų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 644 49 431 (darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.), parašę mums šiuo el. pašto adresu promo@sparkagency.lt.

5.4. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 2 metus nuo duomenų gavimo dienos.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

6.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti Taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje www.bosch-home.lt. Jokie nuostoliai dėl Taisyklių keitimo nėra atlyginami.

6.3. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

6.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.bosch-home.lt . Jokie nuostoliai dėl Akcijos nutraukimo nėra atlyginami.

6.5. Pirkėjas gali būti pašalintas iš Akcijos dalyvių sąrašo ir jam gali būti atsisakyta grąžinti pinigus už Akcijos prekę, jeigu Organizatorius nustato, kad Pirkėjas veikė apgaulingai, siekė nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šių Taisyklių.

Šioje svetainėje mes naudojame slapukus, nes to reikia sklandžiam aptarnavimo internetu procesui. Daugiau apie slapukus galite sužinoti čia. Naršymą tęskite paspaudę mygtuką „SUTINKU“
SUTINKU